Thursday, December 25, 2014

Hum Ne Bana Liya Neya Phir Se Aashiyaan

Dhananjay Parmar
Dhananjay Parmar
Hum ne bana liya neya phir se aashiyaan,
Jaao yeh baat phir se kisi tufaan se kaho…